מתמטיקה לעולים לכיתה ז’

מתמטיקה למסיימי כיתות ו’ – לקראת חטיבת הביניים

המעבר לחטיבת הביניים מגדיר דפוסי למידה והבנה חדשים בכל תחומי הלמידה.

לימוד מקצוע המתמטיקה בחטיבת הביניים מחייב את התלמידים לצורת חשיבה שונה וחדשה, להתמודדות עם משימות מתמטיות הדורשות אסטרטגיות למידה התואמות לשלב החדש.

הקורס מקנה פיתוח חשיבה ומעודד ללמידה שיטתית ויעילה של מקצוע המתמטיקה, היכרות עם עקרונות ורעיונות מתמטיים מגוונים. במהלך הלמידה, הילדים מפתחים תחושת מסוגלות וביטחון בביצוע המשימות.

מסגרת הלמידה מאפשרת לילד לרכוש אסטרטגיות ניהוליות מותאמות ליכולותיו והמסייעות לשיפור הישגיו הלימודיים.

          עקרונות בדרך ההוראה בהם נתמקד:

 • הקניית אסטרטגיות עבודה במתמטיקה

 • שימוש בשפה מדויקת

 • דגש על משמעות

 • מגוון שיטות למידה ודרכי חשיבה

 • העשרה מתמטית וחשיבה מקורית

 • הימנעות מקיבוע

  הנושאים הנלמדים :

 • מספרים ופעולות הרחבה והעמקה

 • אומדן תוצאות של פעולות, אומדן כמויות

 • בעיות מילוליות – שאלות דו שלביות

 • פעולות בשברים פשוטים

 • פעולות בשברים עשרוניים

 • אחוזים

 • הנדסת המישור

 • חוקיות

פרטים והרשמה:

מועדי הקורס:

פתיחה

 

 

 

יולי אוגוסט

קורסים שבועיים

 

 

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים אודות הקורס מלאו את הטופס או התקשרו 09-7480137

סגור לתגובות.