מתמטיקה לעולים לכיתה ג’

מתמטיקה לעולים לכיתה ג

הקורס מיועד לפתח חשיבה ולעודד את הילדים ללמידה שיטתית ויעילה של מקצוע המתמטיקה. 

במהלך הקורס ילמד הילד להפעיל את חשיבתו, להכיר בעקרונות וברעיונות מתמטיים מגוונים, ביצירה עצמית של סיפורי חשבון ובפתרון בעיות חשבוניות.                                 

עקרונות  בדרך ההוראה:

  • שיטתיות- בעבודה המתמטית
  • שימוש בשפה מדויקת
  • דגש על משמעות
 • הימנעות מקיבוע

הנושאים הנלמדים:

  • ביסוס הידע הלימודי הנדרש בסיום כיתה ב’ והקניית ידע חדש לקראת כיתה ג’
  • המבנה העשרוני בתחום הרבבה
  • ידיעה של עובדות החיבור והחיסור עד 1,000
  • מנייה וספירה ביחידות, עשרות, מאות ואלפים
  • קריאה וכתיבה של מספרים עד 1000
  • פעולות החשבון בתחום ה 100  
  • הכרת המונחים: זוגי, אי-זוגי, יחידות, עשרות, מאות, ספרה, מספר, מספר חד-ספרתי, דו-ספרתי, תלת-ספרתי, מספר עוקב , מספר קודם
  • השלמה וביסוס לוח הכפל ( כפל וחילוק)
 • בעיות מילוליות

פרטים והרשמה:

 מספר המפגשים: 10

מועדי הקורס: 

פתיחה ימים שעות
יולי ב’ + ד’ 18:00-19:15

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים אודות הקורס מלאו את הטופס או התקשרו 09-7480137

לקבלת פרטים נוספים אודות הקורס מלאו את הטופס או התקשרו: 7480137 – 09

סגור לתגובות.