יסודות למידה – מתמטיקה לכיתה ג’

 

מתמטיקה לעולים לכיתה ג'

הקורס מיועד לפתח חשיבה ולעודד את הילדים ללמידה שיטתית ויעילה של מקצוע המתמטיקה.         

במהלך הקורס ילמד הילד להפעיל את חשיבתו, להכיר בעקרונות וברעיונות מתמטיים מגוונים, ביצירה עצמית של סיפורי חשבון ובפתרון בעיות חשבוניות.

                                                     

עקרונות  בדרך ההוראה בהם נתמקד:

 • שיטתיות- בעבודה המתמטית
 • שימוש בשפה מדויקת
 • דגש על משמעות
 • הימנעות מקיבוע

הנושאים הנלמדים:

 • ביסוס הידע הלימודי הנדרש בסיום כיתה ב' והקניית ידע חדש לקראת כיתה ג' :
 • המבנה העשרוני בתחום הרבבה
 • ידיעה של עובדות החיבור והחיסור עד 1,000
 • מנייה וספירה ביחידות, עשרות, מאות ואלפים
 • קריאה וכתיבה של מספרים עד 1000
 • פעולות החשבון בתחום ה 100  
 • הכרת המונחים: זוגי, אי-זוגי, יחידות, עשרות, מאות, ספרה, מספר, מספר חד-ספרתי, דו-ספרתי, תלת-ספרתי, מספר עוקב , מספר קודם
 • השלמה וביסוס לוח הכפל ( כפל וחילוק)
 • בעיות מילוליות

הרשמה ופרטי הקורס:

מועדי הקורס: 12.8.2015 – 6.7.2015 

ימים: שני ורביעי 

שעות: 16:30 – 15:30 

מספר מפגשים: 12

 

   להרשמה יש למלא את טופס ולחתום על תקנון המרכז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סגור לתגובות.